Even kennismaken? Ik ben Luc Van den Broeck. Al ruim 30 jaar geef ik wiskundeles, aanvankelijk in TSO, nu in ASO. Momenteel werk ik in EDUGO campus De Toren in Oostakker. Tussendoor stel ik vragen op voor de Vlaamse Wiskunde Olympiade en zetel ik in de jury. Speciale zorg wil ik besteden aan de wiskundige overgang van secundair naar hoger onderwijs. Daarom werkte ik ook mee aan de reeks SOHO#WiskundePlantyn.

Drapeaux en zone interdite: un problème ouvert à vivre hors les murs

Isabelle Berlanger et Laure NinoveLosanges 60 (2023) pp 3-14 https://www.geogebra.org/m/rhwzggpa Isabelle Berlanger is docente aan de lerarenopleiding in de Haute Ecole Galilée en Laure Ninove combineert de Université catholique de Louvain (UCL) met de Haute Ecole Vinci. Beide wiskundedocenten zijn lid van de Groupe d'Enseignement Mathématique (GEM), de didactische kring rond de UCL. Deze vereniging

[ Lees meer ]

40 jaar Uitwiskeling

Beste lezer, het nummer van Uitwiskeling dat je nu in de hand hebt of op het computerscherm leest, is het eerste nummer van jaargang 40. De oprichters van Uitwiskeling die nu nog in de redactie zetelen, Michel, Hilde, Johan en Gerd, staan er zelf een beetje versteld van. In de begindagen typten ze nog op een typemachine, knipten ze figuren uit met een schaar en lijmden die met een kleefstick in een papieren 'manuscript'. De jongste redactieleden, Alexander, Mathias en Dennis, luisteren naar de verhalen van de stichters met een blik alsof ze uit een ander millennium stammen. Het nummer…

[ Lees meer ]

40 jaar Uitwiskeling, een terugblik (1)

In UW 6/2 werd in het Spinnenweb een inzending van Guibert Sys gepubliceerd over de deelbaarheid van een getal door 7 en 13. Voor jongere lezers: destijds waren deelbaarheidscriteria gewone leerstof. Er waren immers nauwelijks digitale hulpmiddelen voor handen om hiermee een deelbaarheidstest uit te voeren. De inzending van Guibert Sys kreeg meteen een vervolg

[ Lees meer ]

The absurd circle division patern Moser’s circle problem

3Blue1Brown https://www.youtube.com/watch?v=YtkIWDE36qU Strong law of small numbers De formule [latex]F_n=2^{2^n}+1[/latex] geeft priemgetallen voor natuurlijke getallen [latex]n \le 4[/latex]. Fermat verwachtte dat de rij [latex]F_n[/latex] zou blijven doorlopen met priemgetallen. Toen Euler in 1732 bewees dat [latex]F_5[/latex] geen priemgetal is, werd de droom rond de priemgetallen van Fermat in de kiem gesmoord. De formule [latex]G_n=n^2-n+41[/latex] echter houdt het iets langer vol. Voor alle gehele getallen [latex]n ≤ 40[/latex] geeft ze een priemgetal. Pas bij 41 houdt het op. Vanaf dan wisselen priemgetallen met samengestelde getallen af. Dit zijn twee voorbeelden waarvan de evaluaties voor kleine gehele getallen ons op het verkeerde…

[ Lees meer ]

Van recursief denken naar inductiebewijzen, een toepassing met zelfoverdekkende kaarten

1. Een kansspel met vier harten en vier ruiten Onlangs deelde mijn wiskundecollega een toets over het hoofdstuk stochastiek waarin onder andere de begrippen verwachtingswaarde en standaardafwijking werden getest. In de volgende lesactiviteit toon ik de eerste vraag van zijn toets. Ze gaat over een toevalsspel met een beperkte set aan speelkaarten. Het probleem leek vooral interessant omdat de verwachtingswaarde en de standaardafwijking van de stochast onverwacht  gehele getallen zijn. Deze vaststelling leek behouden te blijven bij grotere sets van speelkaarten. [les] Zelfoverdekkende speelkaarten Op de tafel liggen de harten 1, harten 2, harten 3 en harten 4  naast elkaar…

[ Lees meer ]

Discrete and computational geometry

S. Devados & J. O'Rourke Princeton University Press, 2011, ISBN 978-0-691-14533-2 Een tijdje geleden vond ik dit boek in mijn boekenkast. Ik weet niet meer waar en wanneer ik het gekocht heb. Maar wellicht had ik me tot de aankoop laten verleiden door de prachtige hardback-uitgave op glanzend papier met indrukwekkend mooie computertekeningen. De typografische uitwerking in LaTeX is zo stijlvol dat je hier wel van moet genieten. De titel van het boek liet vermoeden dat het boek computerprogramma's bevat voor het maken van twee- en driedimensionale meetkundige tekeningen. Maar niets is minder waar. Het boek bevat wel algoritmen om…

[ Lees meer ]

Statistiek in de derde graad humane wetenschappen

In o.a. de studierichting humane wetenschap komt er meer aandacht voor statistiek. Dit moet deze leerlingen beter voorbereiden op vervolgstudies zoals psychologie, pedagogie of sociologie. We brengen het toetsen van hypothesen eerst informeel aan en pas daarna gaan we in op het kansmodel van de binomiale verdeling en de betrouwbaarheidsintervallen. De nadruk ligt eerder op interpretatie en inzicht dan op wiskundige formules. We eindigen met het verslag van een vakoverschrijdend project.

[ Lees meer ]

Totaalcijfers op de rapporten

Enkele jaren geleden besloot onze school de rapporten te herdenken in samenspraak met leerlingen, leerkrachten en ouders. Er kwam onder andere uit de bus dat er enkel nog percentages zouden vermeld worden. Dit zou de leesbaarheid van het rapport vergroten. Ook zouden we overstappen naar een aangroeirapport waarop niet alleen het percentage van de lopende maand zou vermeld worden maar ook het voorlopig behaalde semesterpercentage. Zo kregen de leerlingen en de ouders meteen ook een zicht op het mogelijke eindresultaat, mocht het semester op dat moment al afgelopen zijn. Er was heel wat discussie over het al of niet vermelden…

[ Lees meer ]

De stelling van Ptolemaios, een ideale context om te leren bewijzen

1. Bewijzen in de wiskunde Bewijzen vormen een belangrijk aspect van het wiskundeonderwijs. Zeker niet alleen het leren en reproduceren van bewijzen, maar ook en vooral het zelf opbouwen van redeneringen en zoeken naar bewijzen. De stelling van Ptolemaios is een klassieke stelling over koordenvierhoeken. Het bewijs steunt op gelijkvormige driehoeken en omtrekshoeken. Het boeiende is dat de driehoeken die je op de tekening ziet (en die inderdaad gelijkvormig zijn) niet nuttig zijn om het bewijs af te werken. In dit artikel laat ik zien hoe je samen met leerlingen `van achter naar voor' kunt denken om het bewijs te…

[ Lees meer ]

Wiskunde en darts

Ik geef wiskunde in de B-stroom van PT2O, een praktisch technologische school in Turnhout. Vorige jaren ervaarde ik dat leerlingen vaak moeite hadden met hoofdrekenen. Het is dan ook nog eens bijzonder saai om 100 hoofdrekensommen te maken en te blijven oefenen en oefenen… Wanneer ik evalueerde, bleken diezelfde leerlingen het ook nog eens niet veel beter te doen. Toen ik 1,5 jaar geleden begon te darten, merkte ik hoeveel volwassen mensen er botsten tegen het hoofdrekenen. Het was steeds zoeken naar een schrijver om de scores bij te houden. Vaak stonden dezelfde mensen aan het bord te tellen. Wanneer…

[ Lees meer ]