0

Eerste hulp bij nepnieuws met misleidende grafieken

Winnifred Wijnker en Sanne Willems Pythagoras 62-6, pp 14-18 http://www.pyth.eu/eerste-hulp-bij-nepnieuws-met-misleidende-grafieken Grafieken worden in de media vaak gebruikt om de boodschap uit een artikel kracht bij te zetten. Niet zelden worden deze grafieken wat `opgeleukt' om het geheel aantrekkelijker te maken voor de lezer. Helaas gaat deze ingreep vaak gepaard met het overaccentueren van bepaalde gegevens.

[ Lees meer ]

The absurd circle division patern Moser’s circle problem

3Blue1Brown https://www.youtube.com/watch?v=YtkIWDE36qU Strong law of small numbers De formule [latex]F_n=2^{2^n}+1[/latex] geeft priemgetallen voor natuurlijke getallen [latex]n \le 4[/latex]. Fermat verwachtte dat de rij [latex]F_n[/latex] zou blijven doorlopen met priemgetallen. Toen Euler in 1732 bewees dat [latex]F_5[/latex] geen priemgetal is, werd de droom rond de priemgetallen van Fermat in de kiem gesmoord. De formule [latex]G_n=n^2-n+41[/latex] echter houdt het iets langer vol. Voor alle gehele getallen [latex]n ≤ 40[/latex] geeft ze een priemgetal. Pas bij 41 houdt het op. Vanaf dan wisselen priemgetallen met samengestelde getallen af. Dit zijn twee voorbeelden waarvan de evaluaties voor kleine gehele getallen ons op het verkeerde…

[ Lees meer ]

Een onmogelijk bewijs van de stelling van Pythagoras

Inleiding In het klassiek boek ''The Pythagorean Proposition' verzamelde Elisha Scott Loomis (1852 - 1940) honderden bewijzen van de stelling van Pythagoras. Die gaan van simpele knip-en-plak-bewijzen tot bewijzen met vectorruimtes of zelfs quaternionen. Hij merkte daarbij op: There are no trigonometric proofs, because: all the fundamental formulae of trigonometry, are themselves based upon the truth of the Pythagorean Theorem [...] Enkele maanden geleden vonden twee middelbare scholieren uit Amerika toch een goniometrisch bewijs voor de stelling van Pythagoras. In dit artikel onderzoeken we waarom dit zo verbazingwekkend is, zien we een reconstructie van hun nieuwe bewijs en reflecteren we even op het…

[ Lees meer ]

Van recursief denken naar inductiebewijzen, een toepassing met zelfoverdekkende kaarten

1. Een kansspel met vier harten en vier ruiten Onlangs deelde mijn wiskundecollega een toets over het hoofdstuk stochastiek waarin onder andere de begrippen verwachtingswaarde en standaardafwijking werden getest. In de volgende lesactiviteit toon ik de eerste vraag van zijn toets. Ze gaat over een toevalsspel met een beperkte set aan speelkaarten. Het probleem leek vooral interessant omdat de verwachtingswaarde en de standaardafwijking van de stochast onverwacht  gehele getallen zijn. Deze vaststelling leek behouden te blijven bij grotere sets van speelkaarten. [les] Zelfoverdekkende speelkaarten Op de tafel liggen de harten 1, harten 2, harten 3 en harten 4  naast elkaar…

[ Lees meer ]

Gemotiveerde aanbreng

In de tweede graad wordt op dit moment een vergelijking van een rechte in het vlak met vectoren aangebracht: richtingsvector, vectorvergelijking, parametervoorstelling. De cartesiaanse vergelijking (omgedoopt tot ‘cartesische’ vergelijking) ontstaat door de parameter uit de parametervoorstelling te elimineren. Voor de loodrechte stand en de afstand punt-vlak wordt met een normaalvector van de rechte en met het inproduct (of scalair product) van vectoren gewerkt. Voor mezelf is dit niet nieuw. Ik ken dit van de ruimtemeetkunde in de derde graad. In de tweede graad kwamen tot voor kort echter geen richtingsvectoren, parametervoorstellingen en normaalvectoren voor. Voor de vergelijking van een rechte…

[ Lees meer ]

Leerlijn GeoGebra

[pdfjs-viewer url="https%3A%2F%2Fwww.uitwiskeling.be%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F10%2FUW-39_4-loep.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

[ Lees meer ]

The story of Maths

Marcus du Sautoy De Vlaamse Wiskunde Olympiade organiseert jaarlijks een proclamatie voor de finalisten van VWO en JWO. Traditioneel kent deze proclamatie een interessante gastspreker. Zo ook in 2010 wanneer Marcus du Sautoy van Oxford naar Kortrijk zijn weg vond. Du Sautoy is als wiskundige actief binnen getaltheorie en groepentheorie, maar is voor de buitenwereld vooral bekend door de manier hoe hij wiskunde kan overbrengen naar een breder publiek. Zo presenteerde hij in oktober 2008 een vierdelige reeks op BBC4 met de titel `The Story of Maths', een coproductie van BBC en Open University. Tegenwoordig vind je deze reeks op…

[ Lees meer ]

Zondag 17 september te Brugge: Mathfest 2023

INFO PROGRAMMA Het programma omvat een grote verscheidenheid aan activiteiten, waaronder wiskundige weetjes, verrassende toepassingen, magische voorwerpen, mystieke kunst en geheime goocheltrukken en knutseltechnieken. De reizende tentoonstelling Imaginary zal voor een laatste keer kunnen bezocht worden. Jean Paul Vanbendegem zal de eerste steen leggen van een collectieve recordpoging in a-periodiek betegelen. Het kampioenschap “exotische sudoku”

[ Lees meer ]

Negen fragmenten uit de geschiedenis van de wiskunde

Deze loep bestaat uit negen historische fragmenten die bruikbaar zijn bij bepaalde leerstofonderdelen. We bespreken de priemgetallen en het getalbegrip bij de Oude Grieken, de invoering van de decimale getallen door Simon Stevin, de grafische voorstellingen van statistische data bij Florence Nightingale… Sommige fragmenten focussen op wiskundige begrippen en redeneringen uit het verleden en bevatten ook opdrachten voor leerlingen. In andere fragmenten lees je verhalen over de historische context of anekdotes over beroemde wiskundigen. Die kun je de avond voor de les lezen en dan vertellen aan je leerlingen.

[ Lees meer ]