Onder de loep

In elk nummer wordt een deel van het leerplan of een aspect van het wiskundeonderwijs onder de loep genomen en uitgewerkt in een ruimer artikel.

Ruimtemeetkunde

Loep: 'Ruimtemeetkunde' uit Uitwiskeling jaargang 03, nummer 3. Geschreven door Johan Deprez, Michel Roelens en Jan Roels.

[ Lees meer ]

Groepswerk in de wiskundeles

Loep: 'Groepswerk in de wiskundeles' uit Uitwiskeling jaargang 03, nummer 2. Geschreven door Michel Roelens, Greet Kesselaers, Hilde Eggermont en Frans Gyssels.

[ Lees meer ]

Kansrekenen

Loep: 'Kansrekenen' uit Uitwiskeling jaargang 03, nummer 1. Geschreven door Johan Deprez, Stef Gyssels en Viviane Remels.

[ Lees meer ]

Lineaire programmering

Loep: 'Lineaire programmering' uit Uitwiskeling jaargang 02, nummer 4. Geschreven door Jan Roels, Greet Kesselaers en Jan Kesteloot.

[ Lees meer ]

Een bewijs leren beginnen

Loep: 'Een bewijs leren beginnen' uit Uitwiskeling jaargang 01, nummer 4. Geschreven door Hilde Eggermont, Viviane Remels en Michel Roelens.

[ Lees meer ]