Bibwijzer

Artikels uit tijdschriften en boeken die bruikbaar zijn in wiskundelessen worden in deze rubriek samengevat en besproken. Je kunt ook hier zelf een bijdrage leveren door een artikel of een boek dat ook andere lezers kan interesseren, te signaleren of zelf te bespreken.

MindYourDecisions

Find the area shaded in blue https://www.youtube.com/watch?v=9B8sxXZV18Q Mind Your Decisions Mind Your Decisions is een populair YouTubekanaal onder wiskundigen. Het kwam al vaker aan bod in Uitwiskeling. Het kanaal wordt beheerd door de wiskundige en econoom Presh Talwalkar, die er bijna wekelijks nieuwe wiskundepuzzels op post. De eerste en laatste zin van elke filmpje is

[ Lees meer ]

Nieuwsgierig? Uitdagende problemen

Jacques Jansen Euclides 98/4 (2023), 36-40 Met enkele mooie, uitdagende problemen prikkelt Jacques Jansen de nieuwsgierigheid van leerlingen en lezers. Problemen die op verschillende manieren kunnen worden opgelost. Problemen die niet af zijn wanneer een oplossing gevonden is, maar die uitnodigen om te veralgemenen. De glijdende geodriehoek [kader  titel=Probleemstelling]De schuine zijde [latex][AB][/latex] van een vaste gelijkbenige rechthoekige driehoek [latex]ABC[/latex] (een 'geodriehoek´) glijdt tegen een assenstelsel: [latex]A[/latex] beweegt op de [latex]x[/latex]-as en [latex]B[/latex] op de [latex]y[/latex]-as. Welke baan volgt hoekpunt [latex]C[/latex]? (Figuur 1)[/kader]   [caption id="attachment_45946" align="aligncenter" width="486"] Figuur 1 De glijdende driehoek[/caption]   Het probleem doet denken aan de glijdende…

[ Lees meer ]

Mini-loco’s

Henk Reuling henkreuling.nl Een mini-loco is een (digitale) schuifpuzzel, gebaseerd op kinderspeelgoed. Henk Reuling biedt op zijn website tal van mini-loco’s aan, voor leerlingen van verschillende leeftijden. Je moet elk bovenste vakje verplaatsen op het bijbehorende onderste vakje. Als je het juist hebt, ontstaat een mooie tekening. Leerlingen kunnen dit thuis of in de klas

[ Lees meer ]

Infinite Powers

How Calculus Reveals the Secrets of the Universe Steven Strogatz Mariner Books, 2019, ISBN 978-0-358-29928-8 Infinite Powers is een prachtig boek dat de centrale idee van calculus en de geschiedenis ervan tegelijk zo verfrissend en toegankelijk beschrijft dat ik denk dat zowel de ervaren wiskundige als de liefhebber ervan kan genieten. Voilà, je weet wat je moet weten over dit boek. De auteur, Steven Strogatz, is hoogleraar Toegepaste Wiskunde aan de Cornell University. Hij schreef meerdere boeken over wiskunde en hij heeft een populaire podcast in samenwerking met Quanta Magazine, The Joy of x. Aan de universiteiten waar hij werkte,…

[ Lees meer ]

Programmeren in Python

Online videotutorials en digitaal oefenplatform Dirk Peeters, UHasselt www.uhasselt.be/tutorials-python UGent dodona.ugent.be Sinds de invoering van de nieuwe (ondertussen vernietigde) eindtermen, staat computationeel denken en in het bijzonder algoritmiek op het programma in de tweede graad. Binnen dat kader leren de leerlingen in mijn school programmeren in Python. Minstens een deel van deze programmeerlessen gaan door in de les wiskunde. Of dit een goede evolutie is, daarover zijn de meningen verdeeld. Echter, of je nu voor of tegen bent: het is een feit dat kunnen programmeren tegenwoordig een must is voor wiskundigen en wetenschappers. Python is daarbij een toegankelijke en vaak…

[ Lees meer ]

Absoluut van waarde

Martin Kindt Euclides 97/5 (2022), 24-28 De artikels van Martin Kindt in Euclides zijn altijd interessant. Vaak starten ze met iets eenvoudigs, om verder via onvermoede verbanden en verrassende wendingen uit te monden in een stukje hogere wiskunde. In het maartnummer van Euclides heeft Martin het over de absolute waarde. De absolute waarde van een

[ Lees meer ]

Veritasium, an element of truth

The riddle that seems impossible even if you know the answer Derek Muller Het YouTubekanaal Veritasium Veritasium is een Youtubekanaal dat in 2011 opgericht werd door de Australisch-Canadese wetenschapscommunicator, filmmaker en uitvinder Derek Muller. Het kanaal bevat filmpjes over tegenintuïtieve concepten in de wetenschappen en in de wiskunde.  Onlangs bracht mijn collega van fysica mij een clip onder de aandacht waarin aangetoond werd dat de lichtsnelheid nooit echt gemeten zou kunnen worden door middel van tweerichtingsproeven. Ik keek het met verwondering uit. En daarna volgde ik een clipje over donkere materie en eentje over een mogelijke negende planeet in ons zonnestelsel.…

[ Lees meer ]

De dikke PYTHAGORAS

Guichelaar, P. Levrie en R. Vanhommerig Lannoo (2022) ISBN 978 94 014 71831 Meestal lees ik een boek helemaal uit alvorens er een bespreking van te maken voor Uitwiskeling. Ditmaal niet. De meer dan 600 wiskundige puzzels, spellen en doordenkers voor jong en oud uit dit boek moet je niet in een keer doornemen. Het

[ Lees meer ]

Pythagoreïsche rijtjes en taxicabgetallen

Pythagoreïsche rijtjes Martin Kindt, Euclides 96-3 pp 22-25 Van taxicab-getallen en algebraïsche raaklijnen Rogier Bos, Euclides 97-5, pp 34-36 In het Nederlandse wiskundetijdschrift Euclides wordt er ook vaak uitgewiskeld en verschijnen er artikels die geschreven zijn naar aanleiding van eerdere artikels. In deze bijdrage bespreken we een artikel van Martin Kindt waarin die een manier uitlegt om Pythagoreïsche drietallen te genereren. Deze methode werd enkele nummers later door Rogier Bos benut voor de ontwikkeling van een formule voor taxicab-getallen. Pythagoreïsche drietallen zijn gehele getallen [latex]a[/latex], [latex]b[/latex] en [latex]c[/latex] waarvoor geldt dat [latex]a^2+b^2=c^2[/latex]. Het zijn dus gehele getallen die de zijden…

[ Lees meer ]

Mathigon, de wiskundige speeltuin

[caption id="attachment_39558" align="aligncenter" width="1199"] Figuur 1 Een interactieve tijdlijn van de wiskunde[/caption] Het is moeilijk om te beschrijven wat Mathigon juist is. De ontwikkelaars spreken van een wiskundige speeltuin, maar ook van het leerboek van de toekomst. Wanneer je hun missie leest, dan zie je termen als creativiteit, nieuwsgierigheid, verrassing en verbeelding. Verder ook actief leren, maatwerk en 'storytelling'.    De website is nog voornamelijk in het Engels, al zijn sommige termen in het Nederlands vertaald. (Er worden op de website vertalers gevraagd!) Vind je het vervelend dat Engels en Nederlands door elkaar worden gebruikt, bezoek dan mathigon.org voor de…

[ Lees meer ]