Inleiding
Nog één schooljaar wachten en dan is het zover: dan start het hervormd secundair onderwijs met nieuwe eindtermen in de eerste graad. Ook voor wiskunde staan er heel wat veranderingen op het programma. Twee redactieleden zaten mee aan de onderhandelingstafel, Filip namens de Vlaamse Vereniging voor Wiskundeleraars (VVWL) en Johan namens de Lerarenopleiding van de KU Leuven, om de eindtermen van de wiskundige competentie voor de A-stroom, B-stroom en de nieuwe eindtermen basisgeletterdheid wiskunde in muziek te zetten. Op deze infonamiddag nodigen we alle geïnteresseerden uit om alles te ontdekken over deze nieuwe eindtermen, hoe deze tot stand zijn gekomen, welke verticale leerlijn er is opgezet als voorbereiding voor de nieuwe eindtermen 2e en 3e graad en hoe de onderwijsverstrekkers (Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Gemeenschapsonderwijs en het OVSG) deze eindtermen gaan omzetten in leerplannen. Deze infonamiddag geeft een zeer vroege inkijk, want de eindtermen zijn nog niet goedgekeurd door het Vlaams Parlement (er is wel een principiële goedkeuring door de Vlaamse regering). Het lijkt ons de ideale wiskundige opwarmer voor een voorbereidingsjaar op het hervormd secundair onderwijs.
Praktisch

Toegangsprijs is: gratis voor leden van de Vlaamse Vereniging, 10 euro voor niet-leden. Vooraf inschrijven verplicht via de website www.vvwl.be. Er is een vakgroepenkorting: kom met 5, betaal voor 4.

Het evenement vindt plaats in aula M.001, gebouw De Meerminne van de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen (StJacobstraat 2, 2000 Antwerpen). Het event start met onthaal met koffie om 14u. De locatie is vlakbij het Centraal Station van Antwerpen, het latere aanvangsuur moet het voor de meeste aanwezigen mogelijk maken om met de trein naar Antwerpen af te zakken.
Het volledige programma
  • 14u00: Ontvangst met koffie & thee
  • 14u30: Welkomstwoord
  • 14u40: Algemene inleiding op de nieuwe eindtermen (Hannelore Baeyens, onderwijsadviseur AHOVOKS – Vlaamse overheid)
  • 15u15: Het referentiekader wiskunde & de funderende doelen wiskunde van het hervormd secundair onderwijs (Lotte Milbou, beleidsadviseur wiskunde AHOVOKS – Vlaamse overheid)
  • 15u30: De nieuwe eindtermen wiskunde – Deel 1 (Johan Deprez, KU Leuven & Filip Moons, VVWL)
  • 16u00: Koffiepauze
  • 16u15: De nieuwe eindtermen wiskunde – Deel 2 (Johan Deprez, KU Leuven & Filip Moons, VVWL)
  • 16u45: Hoe gaan de koepels (KathOndVla, GO! & OVSG) de nieuwe eindtermen wiskunde implementeren? (Filip Cools & Didier Van de Velde voor het KathOndVla, Wendy Luyckx & Mark Verbelen voor het GO!, Luk Seghers en Veerle Vandeput voor het OVSG)

Share this article

Ik ben Filip Moons, 32 jaar en universitair docent wiskundedidactiek aan de Universiteit Utrecht. Tot voor kort leerkracht wiskunde op het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls te Brussel en lerarenopleider wiskunde (en promovendus) aan de UAntwerpen. Bij Uitwiskeling zetel ik in de redactie, maar mijn belangrijkste taak is ervoor zorgen dat we online in de lucht blijven. Ik zetel ook in het bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Wiskundeleraars, die ik ook vertegenwoordig in de ontwikkelcommissies van de eindtermen wiskunde.

Post a comment