Op de Wiskunde B dag werken leerlingen in teams van drie of vier een hele dag aan een open wiskundige onderzoeksopdracht. Vaardigheden als probleemoplossend denken, mathematiseren, logisch redeneren en argumenteren staan centraal. Tegen het einde van de dag verwerken de teams hun oplossingen tot een samenhangende tekst. De doelgroep zijn leerlingen uit de derde graad uit studierichtingen met veel wiskunde.

De wiskunde B-dag is een internationaal initiatief. De Wiskunde B-dag wordt georganiseerd onder de vorm van een wedstrijd, maar je kunt de onderzoeksopdracht ook gebruiken zonder aan de wedstrijd deel te nemen. In 2018 vindt de wedstrijd plaats op vrijdag 16 november. Inschrijven kan tot eind oktober als je aan de wedstrijd deelneemt en anders tot eind februari. Meer gedetailleerde informatie over inschrijving vind je online op www.wiskundebdagvlaanderen.be.

Share this article

Ik ben Johan Deprez, bouwjaar 1961, en verantwoordelijke voor de lerarenopleiding wiskunde aan de KU Leuven. Daarnaast heb ik een lange staat van dienst als wiskundedocent in een aantal academische bacheloropleidingen en ben ik mede-coördinator van de Wiskunde B dag in Vlaanderen.

Post a comment