Onder de loep

Het rekenwerk is niet het hoofddoel van de wiskunde, maar leerlingen die onvoldoende vaardig zijn in algebraïsch rekenen, lopen vaak vast bij wat wel essentieel is. In deze loep schetsen we een leerlijn voor algebraïsche rekenvaardigheden. We focussen op het inoefenen van het ontbinden in factoren en het rekenen met rationale lettervormen. We overlopen ook verschillende websites die hierbij gebruikt kunnen worden.

[ Lees meer ]