Figuur 1- De “Crazy Circle Illusion!” waarbij 8 bewegende punten op lijnstukken een kleine cirkel lijken te vormen.

Share this article

Ik ben Gerd Hautekiet, leerkracht wiskunde en fysica aan de HT²O en PT²O in Turnhout.

Post a comment