Nieuwe eindtermen en leerplannen, de PISA-resultaten, het lerarentekort voor wiskunde… Het wiskundeonderwijs in het middelbaar is de laatste jaren meermaals in de actualiteit verschenen, en het is duidelijk dat er veel gaande is.

Op maandag 6 mei om 20:00 verwelkomt de Leuvense studentenkring Wina (Wiskunde-Informatica-Natuurkunde) u graag in Aula Rosalind Franklin te Heverlee voor hun laatste lustrumlezing. In de vorm van een interactief panelgesprek laten ze enkele experts hun visie geven op de huidige stand van zaken voor wiskunde in het secundair, en op wat er zou kunnen verbeteren. Het panel bestaat uit:

  • Jan Roels – oud-lerarenopleider en schooldirecteur
  • Els Vanlommel – leerkracht, co-auteur Wiskundeplan, redactielid Uitwiskeling
  • Mark Verbelen – pedagogisch begeleider voor het gemeenschapsonderwijs
  • Cindy Blommaerts – leerkracht, zij-instromer

en prof. em. Paul Igodt, bezieler van usolv-it en de VWO (Vlaamse WiskundeOlympiade) zal het panelgesprek modereren. Na het inspirerende gesprek nodigen zij u uit om te genieten van een receptie met dank aan Deloitte.

Inschrijven is verplicht en kan via https://www.wina.be/nl/evenementen/2024-lustrumlezing-iii/.  Hier kunt u ook alvast een vraag voor de panelleden achterlaten.

 

Share this article

Ik ben Els Vanlommel, geboren in 1974, en leerkracht in het Heilig Hart van Maria, Berlaar. Ik geef daar wiskunde in het vijfde en zesde jaar en ook een uurtje met extra uitdaging voor enthousiastelingen van het tweede jaar. Bovendien werk ik mee aan de optie-uren STEM in mijn school. Daarnaast zit ik in de werkgroep wiskunde van CNO, ben ik lid van de wedstrijdjury van de Vlaamse Wiskunde Olympiade en ben ik bestuurslid van het Platform Wiskunde Vlaanderen.

Post a comment