Verslagje van Gilberte
40 jaar Uitwiskeling
160 tijdschriften later
vieren we met een navorming in het Vlaams Parlement
Wow… met 100 wiskunde leraren

Ik mag het publiek opwarmen voor
Filip Moons die haarfijn uitlegt hoe de zetelverdeling werkt
hoe grote partijen bevoordeeld worden
waarom je beter op personen stemt dan dat je een kopstem geeft
waarom er eigenlijk wel ergens een D’Hondt straat zou mogen zijn

Het publiek denkt mee
Een boeiende voormiddag
op een mooie plek

We sluiten af met een rondleiding
Ik leer ‘Spreken’ van Berlinde De Bruyckere kennen
een kunstwerk aangekocht in 1998
ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van
het vrouwenstemrecht in België

Share this article

Ik ben Gilberte Verbeeck. Ik heb sinds 1984 een gevarieerde loopbaan in het onderwijs. Tot 2019 gaf ik wiskunde, seminarie en inhaalles in het Sint Jozefinstituut te Essen. Als praktijkassistente aan de lerarenopleiding van de Universiteit Antwerpen ondersteun ik sinds 2004 vakdidactiek wiskunde, hevak 'supervisie' en ben ik verantwoordelijk voor internationalisering. Ik ga er jarenlang de vakken ‘Didactisch referentiekader’ en ‘Klasmanagement’.

Post a comment