Een bericht van de makers

De laatste dagen staat onderwijs in het centrum van de belangstelling, helaas niet op een positieve manier. De dalende onderwijskwaliteit komt met de regelmaat van de klok in het nieuws. Velen onder ons voelen het in de wiskundelessen: leerlingen kunnen steeds minder goed algebraïsch rekenen en ze missen vaak de nodige parate kennis om moeilijke problemen op te lossen.

Ambitieuze nieuwe eindtermen en bijhorende leerplannen moesten mee het tij keren. Uit de informatie die wij ondertussen van de koepels kregen, blijkt echter dat we in de tweede graad voor onze wiskundig sterke leerlingen ver van dit doel dreigen te eindigen. Het ziet er immers naar uit dat geen enkele doorstroomrichting van de tweede graad nog verplicht een sterk pakket wiskunde krijgt. Er is alleen sprake van niet afdwingbare keuzedoelen bovenop het standaardpakket van vier uur. Velen vrezen dat vrijblijvende keuzedoelen zullen leiden tot te grote verschillen tussen scholen en klassen, tot een daling van het ambitieniveau of op termijn zelfs tot de afschaffing van de sterke wiskunde in de tweede graad.

Voor enkele ervaren leerkrachten was dit alles het startsein voor een positief alternatief. Zij schreven zelf een vijfuursleerplan voor de tweede graad met daarin extra aandacht voor rekenvaardigheden en een brede kennisbasis. Dat leerplan vulden ze aan met een zesuursleerplan voor de derde graad, met suggesties voor acht uur wiskunde. Het werk is zeker nog niet helemaal klaar en de volgende weken wordt nog hard verder gewerkt, maar op www.wiskundeplan.be vindt u wel al de eerste contouren. U vindt er ook meer info over de visie, wat u kunt doen als u dit wiskundeplan wilt gebruiken in uw school en nog veel meer.

 

Wij kunnen als leerkrachten veel bereiken als we onze autonomie maximaal invullen.

 

Website Comments

Post a comment