Coryfeeën met ideeën: visies op wiskundeonderwijs

De werkgroep Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren organiseert op 2 oktober 2021 een gratis online symposium. Het thema is de vakdidactische visie van ‘vedettes’ uit het wiskundeonderwijs, zowel in Nederland als daarbuiten.

Wie zich aanmeldt ontvangt half september een link naar de vijf opgenomen lezingen, met het verzoek die vóór 2 oktober te bekijken, en eventuele vragen en opmerkingen digitaal in te dienen. Op zaterdag 2 oktober vindt er een live online panelgesprek plaats tussen de sprekers, waarbij ook inbreng van de kijkers zeer op prijs wordt gesteld. De sprekers en onderwerpen zijn:

  • Margriet van der Heijden: Tatiana Afanassjewa en de wiskundedidactiek
  • Harm Jan Smid: Jan Versluys als exponent van zijn tijd
  • Danny Beckers: Suus Freudenthal en haar man: onderwijsvernieuwing en onderwijs-idealen als uitgangspunt voor nieuw wiskunde-onderwijs
  • Dirk de Bock en Bert Zwaneveld: Piet Vredenduin, wiskundeleraar en selfmade didacticus
  • Hilde Eggermont en Michel Roelens: Afgeleiden, integralen en continuïteit definiëren: de historische weg in de klas

Meer informatie: https://nvvw.nl/werkgroepen/werkgroep-geschiedenis

 

Share this article

Ik ben Gerd Hautekiet, leerkracht wiskunde en fysica aan de HT²O en PT²O in Turnhout.

Post a comment