Programma

10 u: onthaal met koffie of thee
10u30 – 10u45 Inleiding
10u45 – 12u Prof. dr. Paul Levrie en prof. dr. Rudi Penne
Armand Pien en Pi

Het priemgetal 1013 is onlosmakelijk verbonden met Armand Pien, en verdient daarom de naam Piengetal. Wiskundigen bestuderen getallen op abstract niveau, zonder een specifieke context, en daarom negeren we meestal de eenheden. Maar het Piengetal vormt hierop een uitzondering en heeft zelfs twee eenheden: mbar en hPa. We willen het in deze lezing hebben over een eigenschap van dit Piengetal, een eigenschap die een lange geschiedenis kent. Bij de wiskundigen gaf ze aanleiding tot depressies, aangevoerd door zowel cartesische als polaire luchtstromen, omdat geen van beide soelaas brachten voor een eenvoudig bewijs. Stof tot nadenken dus, zeker toen er connecties bleken te zijn met de originele wiskunde van E. Lucas: de Géometrie des tissus, die als een tyfoon doorheen de gevestigde wiskunde van de 19de eeuw woedde. Daarna kwam de stilte na de storm en bracht een frisse gematigde wind nieuwe inzichten dankzij de stabiele atmosfeer van kettingbreuken.

De aan ons door de organisatie inhoudelijk opgelegde hoge druk, gebiedt ons een plotwending te maken richting , temeer omdat dit getal vaak geassocieerd wordt met kettingbreuken. De oorzaak hiervan is een van de oudste (oneindige) voorstellingen voor het getal , met name de kettingbreuk van Lord Brouncker. Bij deze kettingbreuk hoort overigens een mysterie dat nog steeds niet is opgelost: Brouncker gebruikte de productformule voor van J. Wallis om zijn kettingbreuk te vinden, maar niemand weet hoe precies. Die formule van Wallis blijkt dan weer op magische wijze equivalent te zijn met een oneindige som voor , een reeks dus, en geeft zo aanleiding tot meer recente voorstellingen voor het getal zoals die gevonden zijn door o.a. S. Ramanujan.

12u -12u45 Ivan De Winne
De wereld van Pi in 45 vragen: interactieve Kahoot-quiz
12u45 – 13u45  Middagpauze met broodjesmaaltijd en netwerkmoment
13u45 -14u45 Prof. Steven Caluwaerts UGent  
Wiskunde en klimaatmodellen

Weer en klimaat hebben een zeer grote impact op onze hedendaagse maatschappij. Zo hebben correcte weersvoorspellingen een gigantische economische waarde maar bij extreem weer kunnen de materiele en menselijke kosten hoog oplopen. De klimaatverandering die zich momenteel voltrekt, betekent een revolutie voor heel veel domeinen van onze samenleving (bv. energie, huisvesting, landbouw,…). Zowel bij weer als klimaat halen we onze kennis voornamelijk uit numerieke modellen.

In deze lezing zal dr. ir. Steven Caluwaerts, die als onderzoeker 10 jaren werkt rond weer en klimaatmodellering, uitleg geven bij deze modellen. Mogen we ooit perfecte weersvoorspellingen verwachten? Hoe zeker zijn we van de klimaatprojecties? Wat is de resolutie van onze huidige modellen? Daar wiskunde een belangrijke rol speelt in het modelleren van weer en klimaat, zullen een aantal uitstapjes naar de wiskunde voorzien worden.

15u – 16u Ir. David Dehenauw Metereoloog aan het KMI en VTM-weerman
Armand Pien: van wiskundige tot mijn held

“Ik heb het grote voorrecht gehad om die man niet alleen te ontmoeten, maar hem gedurende zijn laatste vijf levensjaren als mentor te hebben gehad in het KMI. Nooit opdringerig, steeds aimabel, grappig en een professionele steun zonder dewelke mijn carrière er heel anders zou hebben uitgezien. Hij was en blijft altijd mijn held ! ”

16u – 16u30 Receptie aangeboden door de VVWL
16u30 -17u VVWL jaarvergadering en voorstelling bestuur vzw VVWL
Aansluitend Full Dome filmvoorstelling
Einde omstreeks 18 u

Meer info op de website van de Vlaamse Vereniging Wiskundeleraars: www.vvwl.be

>> Schrijf je in