Archief doorzoeken

Infinite Powers

How Calculus Reveals the Secrets of the Universe Steven Strogatz Mariner Books, 2019, ISBN 978-0-358-29928-8 Infinite Powers is een prachtig boek dat de centrale idee van calculus en de geschiedenis ervan tegelijk zo verfrissend en toegankelijk beschrijft dat ik denk dat zowel de ervaren wiskundige als de liefhebber ervan kan genieten. Voilà, je weet wat je moet weten over dit boek. De auteur, Steven Strogatz, is hoogleraar Toegepaste Wiskunde aan de Cornell University. Hij schreef meerdere boeken over wiskunde en hij heeft een populaire podcast in samenwerking met Quanta Magazine, The

[ Read More ]

Programmeren in Python

Online videotutorials en digitaal oefenplatform Dirk Peeters, UHasselt www.uhasselt.be/tutorials-python UGent dodona.ugent.be Sinds de invoering van de nieuwe (ondertussen vernietigde) eindtermen, staat computationeel denken en in het bijzonder algoritmiek op het programma in de tweede graad. Binnen dat kader leren de leerlingen in mijn school programmeren in Python. Minstens een deel van deze programmeerlessen gaan door in de les wiskunde. Of dit een goede evolutie is, daarover zijn de meningen verdeeld. Echter, of je nu voor of tegen bent: het is een feit dat kunnen programmeren

[ Read More ]

Wiskunde met of zonder toepassingen

Op het einde van de vorige eeuw ontstond in Vlaanderen de tendens om wiskunde vanuit toepassingen aan te brengen. Nederland was onze inspiratiebron. De pleitbezorger daar was Hans Freudenthal, de tegenpool van de Belgische wiskundige Georges Papy, gekend van de moderne wiskunde. Ook Uitwiskeling sprong op de kar van de realistische wiskunde, onder meer met

[ Read More ]

Numerieke wiskunde met Python

Om het vak wiskunde aantrekkelijker te maken voor leerlingen, kunnen we aan bepaalde wiskundelessen een extra component toevoegen: het programmeren van wiskundige berekeningen. Python is een computertaal die uitstekend geschikt is voor allerhande wiskundige toepassingen. Ze heeft bovendien een eenvoudig aan te leren syntax en ze laat toe om gestructureerde en goed leesbare programma's te schrijven. Ik heb de afgelopen jaren een groot aantal programma’s gemaakt over items uit het leerplan wiskunde, maar ook net erbuiten. Ze hebben onder andere betrekking op: rekenkunde: berekenen van ggd

[ Read More ]

Basisgeletterdheid wiskunde in de eerste graad A- en B-stroom

De hervorming van het secundair onderwijs in de eerste graad bracht, naast nieuwe eindtermen voor de A- en de B-stroom, ook eindtermen basisgeletterdheid voor wiskunde, Nederlands, digitale competenties en financiële geletterdheid met zich mee. Basisgeletterdheid omvat een aantal essentiële doelen die je nodig hebt om als geletterde en gecijferde burger aan de maatschappij te kunnen participeren. In deze loep verdiepen we ons in de wiskundige inhoud van deze eindtermen basisgeletterdheid. We reiken haalbare ideeën aan om zinvol en met de nodige diepgang met deze doelen in de klas om te

[ Read More ]

Absoluut van waarde

Martin Kindt Euclides 97/5 (2022), 24-28 De artikels van Martin Kindt in Euclides zijn altijd interessant. Vaak starten ze met iets eenvoudigs, om verder via onvermoede verbanden en verrassende wendingen uit te monden in een stukje hogere wiskunde. In het maartnummer van Euclides heeft Martin het over de absolute waarde. De absolute waarde van een

[ Read More ]

Treasure chests

Een lessenreeks over schatkisten Op een recente internationale wiskundebijeenkomst in Utrecht, zag ik Asli Grimaud aan het werk in een workshop over wiskunde en informatica. Ze is verbonden aan de Computer Science Group van het IREM in Lille (Frankrijk) en ze houdt zich onder andere bezig met de ontwikkeling van didactisch lesmateriaal in deze branche. Momenteel test ze een lessenreeks uit bij 15- tot 17-jarige leerlingen die nog geen voorkennis hebben van binaire getallen en van coderen en decoderen. De lessenreeks is in spelvorm opgevat. De leerlingen moeten bepaalde principes ontdekken

[ Read More ]

Doe mee aan de statistiekolympiade 2022-2023

Leerkracht in de derde graad secundair van een Nederlandstalige of Europese school in Vlaanderen of Brussel? Goed nieuws: de inschrijvingen zijn geopend! Tot en met 12 december kun je je leerlingen inschrijven voor de Europese Statistiekolympiade. Als begeleidende leerkracht schrijf je je leerlingen in. Je deelt hen daarvoor op: ze kunnen individueel werken, in duo of

[ Read More ]

Vijf minuutjes vertellen …

... een verhaal over een muismat Nog voor de boekentassen van de leerlingen open gaan, start ik mijn lessen af en toe met vijf minuutjes vertellen. Over wiskunde uiteraard. Het onderwerp sluit bijna nooit aan op de geziene leerstof. En naargelang het gekozen onderwerp ontaarden vijf minuutjes soms in tien minuutjes. Ik maak op voorhand de opmerking dat de leerlingen niets moeten noteren en niets moeten onthouden van dit tussendoortje. Maar door de aandacht waarmee ze de intro van de les volgen, weet ik dat er heel wat zal blijven hangen. Door wat tijd te investeren in motivatie, doe ik…

[ Read More ]