Archief doorzoeken

Rossman/Chance Applet Collection

Allan Rossman & Beth Chance California Polytechnic State University https://www.rossmanchance.com/applets Met de vernieuwde eindtermen is voor veel richtingen uit het middelbaar onderwijs het aandeel statistiek binnen het pakket wiskunde toegenomen. Het gebruik van online simulaties kan zeker helpen om deze leerstof inzichtelijk over te brengen. De professoren in de statistiek Allan Rossman en Beth Chance (bijzonderlijk toepasselijke achternaam voor een statistica, niet?) hebben een mooie collectie applets samengesteld op hun website. De achterliggende leerstof varieert van eenvoudige

[ Read More ]

Een bijzondere tegel en een bijhorend wereldrecord

Periodieke betegelingen Stel dat je een grote ruimte wilt betegelen met kleinere tegels, dan is dit beduidend makkelijker als je dat op een periodieke manier doet. Klassieke betegelingen met vierkanten, rechthoeken of zeshoeken hebben duidelijke rotatie-, spiegel- of translatiesymmetrieën. We noemen de achterliggende symmetriegroep een behangpapiergroep. Met wat groepentheorie kan men aantonen dat er maar

[ Read More ]

Drapeaux en zone interdite: un problème ouvert à vivre hors les murs

Isabelle Berlanger et Laure NinoveLosanges 60 (2023) pp 3-14 https://www.geogebra.org/m/rhwzggpa Isabelle Berlanger is docente aan de lerarenopleiding in de Haute Ecole Galilée en Laure Ninove combineert de Université catholique de Louvain (UCL) met de Haute Ecole Vinci. Beide wiskundedocenten zijn lid van de Groupe d'Enseignement Mathématique (GEM), de didactische kring rond de UCL. Deze vereniging houdt zich sinds 1978 bezig met het ontwikkelen van wiskundige inhoud voor lessen in het lager, het middelbaar en het hoger onderwijs. De opdracht die we in dit stukje bespreken, hebben beide

[ Read More ]

Exit van de regels van Simpson?

Ik ben Frederik, wiskundeleerkracht op De Wingerd, een middelbare Freinetschool in Gent. Onze school behoort tot het OVSG, het net van de stedelijke en gemeentelijke scholen. Tot voor de vernieuwing had het OVSG eigen leerplannen. Op deze leerplannen waren de formules van Simpson duidelijk vermeld: leerlingen moesten ze kennen en ook kunnen toepassen. Sinds de

[ Read More ]

Naaldproef van Buffon

Met [latex]\pi[/latex]-dag in aantocht is het altijd leuk om onverwachte verschijningen van dit getal in de les te verwerken. Bij mijn zesdejaarsleerlingen kies ik steevast voor de zogenaamde naaldproef van Buffon, een leuk experiment waarbij kanstheorie en integralen magischerwijze aanleiding geven tot het getal [latex]\pi[/latex]. Beschrijving van het experiment Georges Louis Leclerc was een Franse wiskundige en natuurkundige uit de 18de eeuw. We kennen hem vooral als graaf van Buffon, een titel die aan zijn naam toegevoegd werd na het kopen van het gelijknamige dorp. Binnen de wiskunde

[ Read More ]

Beter wiskundeonderwijs? Geen gps maar een goed plan!

Een heel jaar lang mocht ik, Els, lerarenopleider aan de UCLL, juf in het zesde leerjaar van het basisonderwijs zijn. Met vallen en opstaan zochten we – meester Kristof, de klasleerkracht, en ik – onze weg om de wiskundelessen nieuw leven in te blazen. Een prachtige ervaring met vele mooie momenten maar ook een echte uitdaging! De voorbije peilingsproeven van 2009, 2016 en 2021 leren immers dat de wiskundige kennis in het basisonderwijs achteruit gaat. Over de hoofden van leraren heen zoekt men naar remedies om deze achteruitgang te counteren. Een typisch voorbeeld is het invoeren van de

[ Read More ]

40 jaar Uitwiskeling

Beste lezer, het nummer van Uitwiskeling dat je nu in de hand hebt of op het computerscherm leest, is het eerste nummer van jaargang 40. De oprichters van Uitwiskeling die nu nog in de redactie zetelen, Michel, Hilde, Johan en Gerd, staan er zelf een beetje versteld van. In de begindagen typten ze nog op een typemachine, knipten ze figuren uit met een schaar en lijmden die met een kleefstick in een papieren 'manuscript'. De jongste redactieleden, Alexander, Mathias en Dennis, luisteren naar de verhalen van de stichters met een blik alsof ze uit een ander millennium stammen. Het nummer…

[ Read More ]

Wiskunde en verkiezingen

2024 wordt het verkiezingsjaar in België. Redenen genoeg om uit te pakken met de wiskunde die achter deze verkiezingen zit. Hoe worden stemmen omgezet in zetels? We bespreken verschillende systemen om dit te doen. Victor D’hondt, een Gentse jurist en wiskundige, werd wereldberoemd met zijn algoritme om stemmen om te zetten in parlementszetels. Hoewel er meerdere systemen zijn om stemmen om te zetten in zetels, zullen we zien dat elk systeem een aantal tegenstrijdigheden kent. Eens de zetels verdeeld zijn, stelt zich uiteraard nog de vraag wie die zetels gaat bemannen in het parlement. Als

[ Read More ]