Wie zijn wij?

De redactie bestond in 1984 uit pas afgestudeerde wiskundigen en een docent wiskundedidactiek van de Katholieke Universiteit Leuven. Momenteel zijn er ook links naar de andere Vlaamse universiteiten en hogescholen. De meeste redactieleden geven les in het secundair onderwijs. De overigen doceren aan een lerarenopleiding van een universiteit-hogeschool-associatie. Alle redactieleden zijn vrijwilligers die hun ervaringen willen delen met andere wiskundeleerkrachten.

Redactie met tekenaar, anno 2024

Individuele voorstelling van de redactieleden

Ik ben Alexander Holvoet, en met een geboortejaar van 1998 momenteel de jongste snaak in Uitwiskeling. Ik gaf even les wiskunde in het vierde en vijfde middelbaar, en geef nu wiskunde en statistiek aan studenten economie in KU Leuven, campus Brussel. Daar houd ik me ook bezig met digitalisering van lesmateriaal en evaluatie.

Hallo! Ik ben Mathias Stichelbaut en geef sinds enkele jaren de passie voor wiskunde en fysica door aan leerlingen van EDUGO campus De Toren in Oostakker. Daarnaast kan je me vinden aan de Hogeschool Gent, waar ik toekomstige leraren fysica opleid.

Ik ben Johan Deprez, bouwjaar 1961, en verantwoordelijke voor de lerarenopleiding wiskunde aan de KU Leuven. Daarnaast heb ik een lange staat van dienst als wiskundedocent in een aantal academische bacheloropleidingen en ben ik mede-coördinator van de Wiskunde B dag in Vlaanderen.

Ik ben Hilde Eggermont, leerkracht wiskunde aan het Sint-Pieterscollege in Leuven. Ik geef les in het vierde, vijfde en zesde jaar.

Ik ben Dennis Presotto, geboren in 1990, 25% Italiaan en 100% wiskundige. Sinds 2018 ben ik leerkracht aan de Stedelijke Humaniora te Dilsen-Stokkem waar ik probeer mijn passie voor het vak door te geven aan de leerlingen. Zo geef ik de lessen wiskunde en statistiek in de derde graad, alsook schaaksessies tijdens de vrije uren. Buiten de schooluren ben ik wiskundig actief in de jury van VWO en sinds 2022 ook bij Uitwiskeling.

Ik ben Gerd Hautekiet, leerkracht wiskunde en fysica aan de HT²O en PT²O in Turnhout.

Ik ben Filip Moons, 32 jaar en universitair docent wiskundedidactiek aan de Universiteit Utrecht. Tot voor kort leerkracht wiskunde op het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls te Brussel en lerarenopleider wiskunde (en promovendus) aan de UAntwerpen. Bij Uitwiskeling zetel ik in de redactie, maar mijn belangrijkste taak is ervoor zorgen dat we online in de lucht blijven. Ik zetel ook in het bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Wiskundeleraars, die ik ook vertegenwoordig in de ontwikkelcommissies van de eindtermen wiskunde.

Even kennismaken? Ik ben Luc Van den Broeck. Al ruim 30 jaar geef ik wiskundeles, aanvankelijk in TSO, nu in ASO. Momenteel werk ik in EDUGO campus De Toren in Oostakker. Tussendoor stel ik vragen op voor de Vlaamse Wiskunde Olympiade en zetel ik in de jury. Speciale zorg wil ik besteden aan de wiskundige overgang van secundair naar hoger onderwijs. Daarom werkte ik ook mee aan de reeks SOHO#WiskundePlantyn.

Ik ben Els Van Emelen, lerarenopleiding aan de UCLL lager onderwijs in Hasselt. Ik geef didactiek van wiskunde aan de werkstudenten en begeleid praktijkonderzoek aan de studenten in de dagopleiding.

Ik ben Els Vanlommel, geboren in 1974, en leerkracht in het Heilig Hart van Maria, Berlaar. Ik geef daar wiskunde in het vijfde en zesde jaar en ook een uurtje met extra uitdaging voor enthousiastelingen van het tweede jaar. Bovendien werk ik mee aan de optie-uren STEM in mijn school. Daarnaast zit ik in de werkgroep wiskunde van CNO, ben ik lid van de wedstrijdjury van de Vlaamse Wiskunde Olympiade en ben ik bestuurslid van het Platform Wiskunde Vlaanderen.

Ik ben Gilberte Verbeeck. Ik heb sinds 1984 een gevarieerde loopbaan in het onderwijs. Tot 2019 gaf ik wiskunde, seminarie en inhaalles in het Sint Jozefinstituut te Essen. Als praktijkassistente aan de lerarenopleiding van de Universiteit Antwerpen ondersteun ik sinds 2004 vakdidactiek wiskunde, hevak 'supervisie' en ben ik verantwoordelijk voor internationalisering. Ik ga er jarenlang de vakken ‘Didactisch referentiekader’ en ‘Klasmanagement’.

Al sinds 1960 ben ik Michel. Ik geef wiskundeles in Brussel (Maria-Boodschaplyceum) en ik leid wiskundeleraren op in Diepenbeek (UC Leuven-Limburg). Verder ben ik lid van de programmacommissie voor de Nationale WiskundeDagen (Nederland).