wetenschapscommunicatie

Toegankelijkheid van didactische en wetenschappelijke literatuur

In mijn laatste jaar aan de universiteit kwam er naast de verplichte cursussen, stilaan meer tijd voor mijn eigen wetenschappelijke interesse. Ik hield er van om op vrije momenten in de wiskundebib op de campus te snuisteren, de  wiskundefilmpjes van de ‘open university’ te  bekijken – van YouTube was er nog lang geen sprake –

[ Lees meer ]