taxiafstand

Absoluut van waarde

Martin Kindt Euclides 97/5 (2022), 24-28 De artikels van Martin Kindt in Euclides zijn altijd interessant. Vaak starten ze met iets eenvoudigs, om verder via onvermoede verbanden en verrassende wendingen uit te monden in een stukje hogere wiskunde. In het maartnummer van Euclides heeft Martin het over de absolute waarde. De absolute waarde van een

[ Lees meer ]