Rationale getallen

Oneindig en oneindig is twee

Het begrip ‘oneindig’ is fascinerend en duikt regelmatig op in wiskundelessen, van het eerste tot het zesde jaar. Maar het is een begrip dat vele ladingen dekt. We kunnen oneindig zien als een (onbegrensd) aantal, als het kardinaalgetal van een oneindige verzameling. Er blijken verschillende oneindige kardinaalgetallen te bestaan. Oneindig duikt ook op bij limieten van rijen en functies. Dan gaat het helemaal niet over een aantal, maar over een dynamisch proces. Wat bedoelen we als we zeggen dat x ‘naar oneindig’ gaat? In deze loep geven we ideeën en materiaal om met leerlingen dieper in te gaan op het oneindige, zowel in de eerste en de tweede graad als in de derde graad.

[ Lees meer ]

Een normaal getal zien, en dan sterven

De loep van dit nummer is de tekst van de plenaire voordracht op onze feeststudiedag van 15 maart 2014. Philippe Cara gaat in op verrassende eigenschappen van de irrationale, de transcendente en de normale getallen. Deze laatste soort is minder bekend maar is de laatste tijd onder wiskundigen een ‘hot topic’ geworden. Het geheel is gekruid met historische weetjes. Zo kan elke soort getallen met een sterfgeval in verband worden gebracht (vandaar de titel). Mooie bewijzen worden niet geschuwd en hier en daar duikt een nog onopgelost probleem op. De aandachtige lezer leert zeker veel bij over de wondere wereld van de getallen.

[ Lees meer ]

Getallen, een begin zonder einde

Doorheen de hele basisschool en een flink stuk van het secundair onderwijs wordt gebouwd aan het getalbegrip. We proberen met deze loep aandacht te hebben voor het gedeelte van deze leerlijn dat zich in het secundair onderwijs bevindt. We bekijken eerst welke bagage de leerlingen meebrengen uit de basisschool. Daarna behandelen we breuken (breuk als operator, procenten, decimale voorstelling, bewerkingen met breuken, ...). Bij de negatieve getallen proberen we bijvoorbeeld uit te leggen hoe je kunt aanbrengen dat min maal min plus is. Bij de reële getallen tonen we hoe je de leerlingen kennis kan laten maken met vrij moeilijke ideeën zoals irrationaliteit en dichtheid.

[ Lees meer ]