Hoogbegaafdheid

Buiten-gewone leerlingen in de wiskundeles

In het algemeen gesproken groeit de aandacht voor leerlingen die speciale behoeften hebben op het gebied van onderwijs. Het gaat daarbij over leerlingen met een leerstoornis, waardoor ze moeilijker leren, maar ook over leerlingen met een hoge begaafdheid, waarvoor het onderwijs te weinig uitdaging biedt. In deze loep beschrijven we welke moeilijkheden leerlingen met dyslexie, dyscalculie, ... ondervinden in de wiskundeles. We proberen ook aan te geven hoe je deze moeilijkheden enigszins kunt ondervangen. We gaan ook in op problemen van leerlingen die hoogbegaafd zijn en op wat de leerkracht voor deze leerlingen kan doen.

[ Lees meer ]