Gemiddelden

Beschrijvende statistiek in de tweede graad

In het leerplan vinden we de doelstelling: “leerlingen moeten verschillende grafische voorstellingen van statistische gegevens gebruiken en interpreteren”. Hiervoor is het nodig dat leerlingen de technische aspecten van statistiek leren, zoals een gemiddelde bepalen, gegevens voorstellen, een standaardafwijking berekenen… In handboeken vind je veel en waardevol materiaal terug. In deze loep is het niet de bedoeling om dit materiaal verder uit te breiden. We leggen de klemtoon op de meer conceptuele aspecten zoals wat is de betekenis van het gemiddelde, wanneer is de mediaan meer aangewezen dan het gemiddelde of waarvoor kun je een spreidingsmaat als de standaardafwijking gebruiken. Daarnaast vonden we tijdens onze zoektocht op het internet verrassend materiaal om grote hoeveelheden data voor te stellen. In het laatste stukje laten we je daar even van proeven.

[ Lees meer ]

Vragenlijst statistisch redeneren

Bibwijzerbijdrage: 'Vragenlijst statistisch redeneren' uit Uitwiskeling jaargang 26, nummer 1. Geschreven door Stijn Vanhoof, Ana Elisa Castro Sotos, Lieven Verschaffel en Patrick Onghena.

[ Lees meer ]

Stochastiek

Loep: 'Stochastiek' uit Uitwiskeling jaargang 09, nummer 1. Geschreven door Greet Kesselaers en Michel Roelens.

[ Lees meer ]

Over centrummaten

Spinnenwebartikel: 'Over centrummaten' uit Uitwiskeling jaargang 05, nummer 4. Geschreven door Danielle Buys.

[ Lees meer ]

Inégalités

Bibwijzerbijdrage: 'Inégalités' uit Uitwiskeling jaargang 03, nummer 3. Geschreven door C. Festraets.

[ Lees meer ]