exclusieve OR

Geheimschrift met blokjes

In de loep van UW32/4 werd het onderwerp visu­ele cryptografie bondig aangeraakt. Dat trok mijn aandacht. Dit onderwerp is verwant met twee andere onderwerpen, die ik regelmatig in het seminarie wiskunde ter sprake breng: geheim­schrift en moiré-effecten. Daarbij leek het me een unieke kans op een samenwerking met mijn collega informatica van het vijfde jaar.

[ Lees meer ]