evenredige grootheden

Leerlijn GeoGebra

Aan de hand van voorbeelden schetsen we een leerlijn voor het gebruik van GeoGebra door de leerlingen in wiskundelessen. Het zijn geen vooraf klaargemaakte GeoGebra-apps; de leerlingen vertrekken telkens van het lege basisscherm. Voor elke graad van het secundair onderwijs voorzien we twee of drie lesactiviteiten. Voor de eerste graad hebben we het over eigenschappen van vlakke figuren, vlakke transformaties en evenredigheden. Voor de tweede graad schakelen we GeoGebra in bij bivariate statistiek en ruimtemeetkunde. Voor de derde graad bespreken we algemene sinusfuncties, het berekenen van afgeleiden en integralen met o.a. het ComputerAlgebraSysteem van GeoGebra en het rekenen met matrices.

[ Lees meer ]

Contrast

Juli 2022, Salerno (Italië). Op de schoolbanken van een zomeruniversiteit krijgen we les over meetkunde op een bol. Silvia Benvenuto, een enthousiaste wiskundige van de universiteit van Camerino (ergens tussen Perugia en de Adriatische kust), in Italië bekend voor haar populariserende wiskundeboeken, vuurt vragen op ons af over meetkunde op een bol: wat is hier

[ Lees meer ]