Dimensies

Flatland

Bibwijzerbijdrage: 'Flatland' uit Uitwiskeling jaargang 25, nummer 1. Geschreven door Seth Caplan, Dano Johnson en Jeffrey Travis.

[ Lees meer ]

Dimensions

Bibwijzerbijdrage: 'Dimensions' uit Uitwiskeling jaargang 24, nummer 4. Geschreven door Pedro Tytgat.

[ Lees meer ]

Naar de abstracte algebra?

Voor de meerderheid van de leerlingen is de hedendaagse aanpak (van concreet naar abstract, minder geformaliseerd, gebruik van ICT, ...) zinvoller en toegankelijker dan de wiskundelessen van enkele decennia geleden. Maar een beperkte groep sterke leerlingen weet een stuk deductief opgebouwde leerstof op een relatief hoog abstractieniveau best te appreciëren. Hoe kunnen we deze leerlingen in de derde graad in contact brengen met een aantal typisch wiskundige aspecten: deductieve opbouw, abstractie, doorgedreven gebruik van symbolische notatie, algebraïsche structuren?

[ Lees meer ]