D'Hondt

Jefferson versus D’Hondt

De loep van UW 40/1 stond in het teken van de verkiezingen. Meer bepaald werden er verschillende methoden besproken om een kiesuitslag om te zetten in zetels. Sommige methoden bevoordeelden grotere partijen, andere favoriseerden kleinere partijen. Twee berekeningswijzen die in België gebruikt worden, gaven ondanks een verschillende berekeningswijze hetzelfde resultaat: de methode Jefferson en de

[ Lees meer ]

Wiskunde en verkiezingen

2024 wordt het verkiezingsjaar in België. Redenen genoeg om uit te pakken met de wiskunde die achter deze verkiezingen zit. Hoe worden stemmen omgezet in zetels? We bespreken verschillende systemen om dit te doen. Victor D’hondt, een Gentse jurist en wiskundige, werd wereldberoemd met zijn algoritme om stemmen om te zetten in parlementszetels. Hoewel er meerdere systemen zijn om stemmen om te zetten in zetels, zullen we zien dat elk systeem een aantal tegenstrijdigheden kent. Eens de zetels verdeeld zijn, stelt zich uiteraard nog de vraag wie die zetels gaat bemannen in het parlement. Als afsluiter bekijken we de gemeenteraadsverkiezingen en de methode Imperiali, een merkwaardig maar vooral onevenredig zetelverdelingssysteem. Het mooie achter al deze systemen is dat ze relatief eenvoudig aan te brengen zijn. Zelfs in de eerste graad kun je een wiskundeles besteden aan de verkiezingen, een lesje op het kruispunt tussen burgerschap en wiskunde.

[ Lees meer ]