Abstractie

Groepentheorie

Bibwijzerbijdrage: 'Groepentheorie' uit Uitwiskeling jaargang 30, nummer 4. Geschreven door Tristan Kuijpers en C. Lybaert.

[ Lees meer ]

Naar de abstracte algebra?

Voor de meerderheid van de leerlingen is de hedendaagse aanpak (van concreet naar abstract, minder geformaliseerd, gebruik van ICT, ...) zinvoller en toegankelijker dan de wiskundelessen van enkele decennia geleden. Maar een beperkte groep sterke leerlingen weet een stuk deductief opgebouwde leerstof op een relatief hoog abstractieniveau best te appreciëren. Hoe kunnen we deze leerlingen in de derde graad in contact brengen met een aantal typisch wiskundige aspecten: deductieve opbouw, abstractie, doorgedreven gebruik van symbolische notatie, algebraïsche structuren?

[ Lees meer ]

Begründen. Eine vernachlässigte Tätigkeit im Mathematikunterricht., Einfache Begründungsaufgaben, Ist das wirklich unmöglich?, Methodische Überlegungen zum Umgang mit Beweisen

Bibwijzerbijdrage: 'Begründen. Eine vernachlässigte Tätigkeit im Mathematikunterricht., Einfache Begründungsaufgaben, Ist das wirklich unmöglich?, Methodische Überlegungen zum Umgang mit Beweisen' uit Uitwiskeling jaargang 24, nummer 1. Geschreven door G. Malle, A. Ulovec, S. Malle en H. Heske.

[ Lees meer ]