Inloggen

Uitwiskeling

Jaargang 40 - Nummer 2

Lente 2024

Er is soms weinig contact tussen de onderwijzers die lesgeven in de lagere school en de wiskundeleerkrachten van het secundair onderwijs. We nemen de overgang tussen basis- en secundair onderwijs onder de loep voor een aantal onderwerpen: meetkunde, percenten, verhoudingstabellen en coördinaten. Telkens schetsen we hoe die aan bod komen in de basisschool en in het begin van het secundair en we doen voorstellen om de overgang te verbeteren. (pg. )

[ Lees meer ]
 
Bespreking van

Bijlagen: Werkbladen & Ander materiaal

Voor dit nummer zijn er geen werkbladen en/of ander materiaal beschikbaar.