Inloggen

Uitwiskeling

Jaargang 23 - Nummer 3

Zomer 2007

Loep: 'Elastiekjes en zeepbellen: minimale lengten en oppervlakten' uit Uitwiskeling jaargang 23, nummer 3. Geschreven door Stijn Symens en Michel Roelens. (pg. 12)

[ Lees meer ]
 

Gespannen elastiekjes en zeepvliezen hebben met elkaar gemeen dat ze streven naar een zo klein mogelijke lengte, respectievelijk oppervlakte. Bovendien voegen ze een showelement toe aan de wiskundeles. Aan de hand van dit didactische materiaal stellen de leerlingen van de derde graad vast bij welke configuratie de minimale lengte of de minimale oppervlakte bereikt wordt. Hier blijft het natuurlijk niet bij: ze gaan ook op zoek naar wiskundige verklaringen. Hierbij duikt een mooi stuk meetkunde op; een goede opfrissing van de meetkunde van de eerste en de tweede graad. (pg. 12)

[ Lees meer ]
 

Bijlagen: Werkbladen & Ander materiaal

Om bijlagen bij een artikel of nummer te downloaden, moet u ingelogd zijn als abonnee.