Inloggen

Uitwiskeling - Jaargang 19 - 2003

Verschenen nummers

Jaaroverzicht

Sinds geruime tijd vind je in alle handboeken toepassingen van matrices. Twee populaire toepassingen zijn migratie- en Lesliematrices. In deze loep werken we die twee toepassingen verder uit. We werken met realistisch cijfermateriaal. Door gebruik te maken van ICT is dit mogelijk. De verspreiding van de euromuntstukken wordt gemodelleerd aan de hand van een migratiematrix. Bij Lesliematrices bestuderen we de groei van de Belgische bevolking. De evolutie van de bevolking op lange termijn wordt ook gebruikt als instapvoorbeeld om eigenwaarden en eigenvectoren aan te brengen. (pg. 15))

[ Lees meer ]
 

In deze loep bekijken we het onderdeel 'Reële functies en algebra' uit de eindtermen wiskunde TSO en KSO. Aan de hand van concreet lesmateriaal geven we aan hoe in richtingen met weinig uren wiskunde aan dit onderwerp kan gewerkt worden. Het lezen van grafieken en tabellen en het oplossen van problemen komt uitvoerig aan bod. Daarnaast gaan we uitgebreid in op de studie van de verandering van functies met differenties en differentiequotiënten. (pg. 10))

[ Lees meer ]
 

In het algemeen gesproken groeit de aandacht voor leerlingen die speciale behoeften hebben op het gebied van onderwijs. Het gaat daarbij over leerlingen met een leerstoornis, waardoor ze moeilijker leren, maar ook over leerlingen met een hoge begaafdheid, waarvoor het onderwijs te weinig uitdaging biedt. In deze loep beschrijven we welke moeilijkheden leerlingen met dyslexie, dyscalculie, ... ondervinden in de wiskundeles. We proberen ook aan te geven hoe je deze moeilijkheden enigszins kunt ondervangen. We gaan ook in op problemen van leerlingen die hoogbegaafd zijn en op wat de leerkracht voor deze leerlingen kan doen. (pg. 12))

[ Lees meer ]
 

Kansexperimenten kunnen gesimuleerd worden door middel van munten, dobbelstenen, kaarten of genummerde briefjes die een vertaling vormen van het gestelde kansvraagstuk. Veel sneller en veelzijdiger nog zijn simulaties m.b.v. een computer of een grafisch rekentoestel. Simulaties bieden een overtuigende controle voor een theoretisch berekende kans. Het opstellen van de simulatie leidt bovendien vaak tot beter inzicht in het kansvraagstuk zelf, waardoor het nadien gemakkelijker te berekenen valt. Ze kunnen ook kansbegrippen verhelderen, doordat de leerlingen een meer tastbare confrontatie met kansen en kanswetten meemaken. Tot slot laten simulaties toe kansvraagstukken op te lossen die wiskundig (te) ingewikkeld zijn voor onze leerlingen. (pg. 9))

[ Lees meer ]