Inloggen

Uitwiskeling

Jaargang 19 - Nummer 2

Lente 2003

In deze loep bekijken we het onderdeel 'Reële functies en algebra' uit de eindtermen wiskunde TSO en KSO. Aan de hand van concreet lesmateriaal geven we aan hoe in richtingen met weinig uren wiskunde aan dit onderwerp kan gewerkt worden. Het lezen van grafieken en tabellen en het oplossen van problemen komt uitvoerig aan bod. Daarnaast gaan we uitgebreid in op de studie van de verandering van functies met differenties en differentiequotiënten. (pg. 10)

[ Lees meer ]
 

Bijlagen: Werkbladen & Ander materiaal

Voor dit nummer zijn er geen werkbladen en/of ander materiaal beschikbaar.