Ik ben Dennis Presotto, geboren in 1990, 25% Italiaan en 100% wiskundige. Sinds 2018 ben ik leerkracht aan de Stedelijke Humaniora te Dilsen-Stokkem waar ik probeer mijn passie voor het vak door te geven aan de leerlingen. Zo geef ik de lessen wiskunde en statistiek in de derde graad, alsook schaaksessies tijdens de vrije uren. Buiten de schooluren ben ik wiskundig actief in de jury van VWO en sinds 2022 ook bij Uitwiskeling.

Rossman/Chance Applet Collection

Allan Rossman & Beth Chance California Polytechnic State University https://www.rossmanchance.com/applets Met de vernieuwde eindtermen is voor veel richtingen uit het middelbaar onderwijs het aandeel statistiek binnen het pakket wiskunde toegenomen. Het gebruik van online simulaties kan zeker helpen om deze leerstof inzichtelijk over te brengen. De professoren in de statistiek Allan Rossman en Beth Chance

[ Lees meer ]

Een bijzondere tegel en een bijhorend wereldrecord

Periodieke betegelingen Stel dat je een grote ruimte wilt betegelen met kleinere tegels, dan is dit beduidend makkelijker als je dat op een periodieke manier doet. Klassieke betegelingen met vierkanten, rechthoeken of zeshoeken hebben duidelijke rotatie-, spiegel- of translatiesymmetrieën. We noemen de achterliggende symmetriegroep een behangpapiergroep. Met wat groepentheorie kan men aantonen dat er maar

[ Lees meer ]

Naaldproef van Buffon

Met [latex]\pi[/latex]-dag in aantocht is het altijd leuk om onverwachte verschijningen van dit getal in de les te verwerken. Bij mijn zesdejaarsleerlingen kies ik steevast voor de zogenaamde naaldproef van Buffon, een leuk experiment waarbij kanstheorie en integralen magischerwijze aanleiding geven tot het getal [latex]\pi[/latex]. Beschrijving van het experiment Georges Louis Leclerc was een Franse wiskundige en natuurkundige uit de 18de eeuw. We kennen hem vooral als graaf van Buffon, een titel die aan zijn naam toegevoegd werd na het kopen van het gelijknamige dorp. Binnen de wiskunde staat hij vooral bekend voor de naaldproef van Buffon. Om veiligheidsredenen doop…

[ Lees meer ]

The story of Maths

Marcus du Sautoy De Vlaamse Wiskunde Olympiade organiseert jaarlijks een proclamatie voor de finalisten van VWO en JWO. Traditioneel kent deze proclamatie een interessante gastspreker. Zo ook in 2010 wanneer Marcus du Sautoy van Oxford naar Kortrijk zijn weg vond. Du Sautoy is als wiskundige actief binnen getaltheorie en groepentheorie, maar is voor de buitenwereld vooral bekend door de manier hoe hij wiskunde kan overbrengen naar een breder publiek. Zo presenteerde hij in oktober 2008 een vierdelige reeks op BBC4 met de titel `The Story of Maths', een coproductie van BBC en Open University. Tegenwoordig vind je deze reeks op…

[ Lees meer ]

Statistiek en de nieuwe eindtermen

De vernieuwing van de eindtermen had de afgelopen maanden veel voeten in de aarde. De eindtermen die we in Uitwiskeling 39/2 nog bespraken in functie van statistiek zijn nogmaals onder het mes gegaan. Op 29 maart werd een voorlopige versie van de minimumdoelen goedgekeurd. Daarbij werden de eindtermen van de basisvorming opgelijst onder 16 sleutelcompetenties.

[ Lees meer ]

Uitdagende opgaven in groep oplossen, een aanpak gebaseerd op het IMO-spel

Het is je waarschijnlijk als wiskundeleerkracht al vaker overkomen: je vindt of bedenkt een leuk vraagstuk, maar de oplossing blijkt te moeilijk te zijn voor een toetsvraag of klassieke oefening. Geïnspireerd door het zogenaamde 'IMO-spel' ben ik aan de slag gegaan met een werkvorm die me toch toelaat deze uitdagende opgaven te gebruiken in de les. 1. Het 'IMO-spel' als inspiratie 1.1 De IMO en de stageweekends De IMO (International Mathematical Olympiad) is een internationale wiskundewedstrijd waarin de meeste landen zes leerlingen van middelbare scholen afvaardigen. De deelnemers krijgen, verspreid over twee wedstrijddagen, zes problemen voorgeschoteld. Deze problemen variëren in…

[ Lees meer ]

Wiskunde met of zonder toepassingen

Op het einde van de vorige eeuw ontstond in Vlaanderen de tendens om wiskunde vanuit toepassingen aan te brengen. Nederland was onze inspiratiebron. De pleitbezorger daar was Hans Freudenthal, de tegenpool van de Belgische wiskundige Georges Papy, gekend van de moderne wiskunde. Ook Uitwiskeling sprong op de kar van de realistische wiskunde, onder meer met

[ Lees meer ]