Naar enquête >>

Math@Distance

Wiskundeonderwijs op afstand in tijden van crisis

Na de sluiting van de middelbare scholen hebben we als wiskundeleraars massaal en in hoog tempo vormen van afstandsonderwijs ontwikkeld. Onder het motto never waste a good crisis willen we graag peilen naar hoe de ervaringen van u en uw leerlingen hiermee zijn om hieruit lessen te trekken voor de toekomst.

De enquête duurt een klein kwartiertje om in te vullen. Daarnaast hopen we dat u ook bereid bent om een kleinere vragenlijst door te spelen aan uw leerlingen uit de klas waarin het wiskundeonderwijs op afstand het beste verliep. Aarzel ook niet om de enquête door te sturen naar uw vakgroep of bevriende wiskundeleraars.

Het onderzoek wil een grondig zicht krijgen op de Vlaamse situatie, via een uniek samenwerkingsverband tussen de Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Vereniging voor Wiskundeleraars , maar heeft ook een internationaal vergelijkende dimensie, waarbij hetzelfde onderzoek wordt uitgevoerd in Nederland en Duitsland.

Veel dank voor uw medewerking! Graag sturen we u na afloop van het onderzoek onze bevindingen.

VVWL & UAntwerpen

Buitenlandse partners

Deel dit artikel

Ik ben Filip Moons, 29 jaar en doctoraatstudent binnen de didactiek wiskunde aan de Universiteit Antwerpen. Tot voor kort leerkracht wiskunde op het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls te Brussel. Bij Uitwiskeling zetel ik in de redactie, maar mijn belangrijkste taak is ervoor zorgen dat we online in de lucht blijven. Ik zetel ook in het bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Wiskundeleraars, die ik ook vertegenwoordig in de ontwikkelcommissies van de eindtermen wiskunde.

Deel reactie